X
GO
en-USnb-NO


Schenker kundesenter

 

 Samarbeid om varedistribusjon

Author: Einar Spurkeland/Monday, September 14, 2015/Categories: Schenker NO, Schenker Consulting, Schenker Transportør

Bymiljøetaten og LUKS har etablert et samarbeidsforum for varetransport i Oslo.
Oslo kommune har ambisiøse mål for klimautslipp og ønsker å få et bedre samarbeid med vareeiere, transportørere, speditører, etc. for å få ned utslippene.
Blant tiltakene er å utvikle en bylogistikkplan, som skal bidra til å gjøre varedistribusjon mer effektivt i sentrum og mellom terminaler og lagre i Groruddalen og byen.
Samarbeidsforumet skal spesielt se på gatenettet innenfor Ring 3 og tilførselsveiene til Alnabruterminalen samt de store varemottaklene i Groruddalen.
Den planlagte bylogistikkplanen vil blant annet bidra til bedre oversikt over lovlige lasteplasser og være med på å tilrettelegge flere plasser der det er behov. Varsling av gravearbeider skal systematiseres og leveringsforholdene skal bli bedre som følge av at Bransjestandard for varelevering forutsettes å bli fulgt av både private og offentlige utbyggere.
Kontaktperson for forumet er:
Helge Jensen, Oslo kommune: helge.jensen@bym.oslo.kommune.no
Sven Bugge, LUKS: luks@luks.no
Print

Number of views (3325)/Comments (0)

Name:
Email:
Subject:
Message:
x