X
GO
en-USnb-NO


Schenker kundesenter

 

 Punktlighetskrav til godstog

Author: Einar Spurkeland/11. januar 2016/Categories: Schenker NO, Schenker Consulting, Schenker Transportør

Godstogene skal ha 90 prosent punktlighet i 2016, skriver Samferdselsdepartementet i sitt tildelingsbrev til Jernbaneverket. Det skal etableres et eget Jernbanedirektorat i 2016.

Jernbaneverket pålegges å ha nær kontakt med næringslivet og andre berørte aktører når de skal planlegge nye prosjekter. Ordningen med støtte til etablering av private sidespor skal videreføres. Arbeidet med å konkurranseutsette godsterminaler skal fortsette. 

Viktige prioriteringer:

- Fjerne flaskehalser

- Tilrettelegge for lengre godstog

- Utvikle markedet for godstransport

 

Print

Number of views (3303)/Comments (0)

Name:
Email:
Subject:
Message:
x