X
GO
en-USnb-NO


Schenker kundesenter

 

 Forsinkelser til Narvik

Togforsinkelser

 

Tog fra Oslo til Narvik dessverre forsinket grunnet havari og skogsbrann.
Forsinkelser på distribusjon ut fra Narvik må påregnes.
Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

Monday, June 3, 2013/Author: Einar Spurkeland/Number of views (2125)/Comments (0)/
Tags:

Dovrebanen fortsatt stengt

Jernbaneverket håper på åpning 10.06.13

 

Dovrebanen fortsatt stengt, men Jernbaneverket håper imidlertid på en åpning 10.06.13.

Inntil banen igjen er åpnet fremføres gods mellom Oslo og Trondheim via Rørosbanen.

Noe forsinkelser må derfor påregnes i denne perioden.

Vi beklager ulempene dette medfører.

Monday, June 3, 2013/Author: Einar Spurkeland/Number of views (2500)/Comments (0)/
Tags:

Fortsatt forsinkelser i godstrafikken Oslo-Trondheim

Forsinkelse på distribusjon må påregnes

 

Til tross for at togselskapene har fått satt opp ekstra togkapasitet på strekningen Oslo - Trondheim vil det fortsatt være forsinkelser i godstrafikken inntil Dovrebanen blir åpnet igjen. Det må påregnes at denne situasjonen vil vare hele neste uke.

 

Schenker løser transportoppdragene ved en kombinasjon av bil og bane via Rørosbanen. På grunn av lenger fremføringstid og bruk av ekstra materiell vil det fortsatt medføre ekstra kostnader for fremføring. Schenker får sendt alt gods og er ajour ut fra terminalene, men det tar altså lenger tid å frakte godset.

Friday, May 31, 2013/Author: Einar Spurkeland/Number of views (2516)/Comments (0)/
Tags:

Rørosbanen i gang igjen – Dovrebanen stengt

Dovrebanen vil fortsatt være stengt noen uker fremover

Rørosbanen er åpen slik at togtrafikken mellom Oslo og Trondheim har kommet i gang igjen. E6 er også åpen for trafikk. Det betyr at situasjonen for godstransporten forhåpentligvis vil gradvis bli bedre. Dovrebanen vil fortsatt være stengt i de neste to ukene.

Fra 28. mai vil vi derfor fjerne midlertidig pristillegg generelt, men må fortsatt belaste merkostnader Oslo-Trondheim-Oslo for gods fra alle terminaler i Sør-Norge til Trondheim og Namsos med unntak av terminaler mellom Bergen og Møre inntil situasjonen er helt normalisert.

Banesituasjonen Oslo-Trondheim har rammet hele vårt nettverk som følge av at alle terminaler har vært nødt til å legge om sine trafikker til mer direkte distribusjon og mindre bruk av tog. Det vil fortsatt være forsinkelser i godstrafikken.

Det vil gå tog både fra Trondheim og Oslo, men kapasiteten vil være begrenset. NRE-toget Oslo-Narvik vil gå som planlagt mandag 27. mai og benytte to lokomotiver for å få utnyttet kapasiteten maksimalt.

DB Schenker har derfor innført en rekke kriseløsninger med flere tog via Sverige. Vi er følgelig ajour med hensyn til å sende gods, men lengre transporttider fører til forsinket levering både til terminaler og kunder.

Situasjonen fører også til betydelig økte kostnader til fremføring.

Vi beklager sterkt at den vanskelige situasjonen vedvarer og vil påvirke våre trafikkopplegg også de neste ukene. Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å redusere ulempene for våre kunder.

I slike krisesituasjoner som dette blir det også mangel på ledig materiell som følge av at planlagte trafikker ikke kommer frem til bestemmelsesstedet som planlagt og ekstra biler må settes inn i trafikken.

Tuesday, May 28, 2013/Author: Einar Spurkeland/Number of views (6907)/Comments (0)/
Tags:

Rørsosbanen åpnet igjen

Dovrebanen fortsatt stengt

 

Det vil gå tog både fra Trondheim og Oslo, men kapasiteten vil være begrenset. Dovrebanen vil fortsatt være stengt i de neste to ukene.

NRE-toget Oslo-Narvik vil gå som planlagt mandag 27. mai og benytte to lokomotiver for å få utnyttet kapasiteten maksimalt.

Stengte veier og banestrekninger den siste uken har ført til store forsinkelser i godstrafikken. Omfattende kriseløsninger er iverksatt. Det vil imidlertid fortsatt være behov for ekstraordinære tiltak for å komme ajour med trafikken.

 

Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

Monday, May 27, 2013/Author: Einar Spurkeland/Number of views (2508)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First184185186187188189190191192193