X
GO
en-USnb-NO


Schenker kundesenter

 

 Togforsinkelse til Bodø

10.10.2018 kl. 10:00 Oppdatert kl 15.00

Toget til Bodø har fått lokhavari. Dette vil få konsekvenser for distribusjonen fra Bodø og Fauske.

******

The train to Bodø is delayed. This will affect the distribution in Bodø, Fauske and surrounding areas.

10. oktober 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (154)/Comments (0)/
Tags:

Forsinkelser grunnet veiarbeid på Østlandet

10.10.18 kl. 07.07

Mandag 3. september startet oppgraderingen av Nordbytunnelen.

Kjøremønstret følger samme system som ved stengingen i fjor, hvor rushtrafikken inn og ut av Oslo ledes inn i det åpne tunnelløpet, mens motgående trafikk ledes inn på fv. 156 Nessetveien.

Stengeperioden i år er tre uker kortere enn i fjor. Ti uker, mot tretten i fjor, sier seksjonsleder for tunnelrehabilitering i Akershus, Marita Birkeland. – Likevel blir dette en betydelig belastning på veinettet ikke minst i Ås kommune, og vi oppfordrer spesielt de som reiser mot rushretningen til å vurdere om de kan reise kollektivt, samkjøre eller se om de kan reise på et annet tidspunkt.

Dette vil medføre forsinkelser på trafikk inn og ut av Oslo, til utgangen av november.

 

*****

 

Delays due to roadworks in eastern central of Norway

Monday September 3, started the upgrade of the Nordby tunnel.

The driving pattern follows the same system as at the closure last year, where rush traffic in and out of Oslo is led into the open tunnel race, while reverse traffic is directed to fv. 156 Nessetveien.

 

10. oktober 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (146)/Comments (0)/
Tags:

NATO-øvelsen Trident Juncture 2018

09.10.18 kl. 07.04 Oppdatert klokken 10.00 Oppdatert klokken 15.00

I disse dager befinner det seg store militære kolonner over hele landet og vi vil oppleve militært kjøretøy som ferdes på veiene under hele øvelsen som vil vare i nesten fire måneder.

Dette vil påvirke trafikkbildet i perioder og medføre redusert fremkommelighet og forsinkelser. Øvelsen vil medføre perioder med køer.

Forsvaret informerer: "NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 vil sette sitt preg på store deler av Sørøst- og Midt-Norge til høsten. Militær trafikk og øvingsaktivitet vil påvirke framkommeligheten på veiene i flere områder"

Les mer om øvelsen og hvordan den påvirker trafikken i ditt distrikt: https://forsvaret.no/fakta/aktivitet/ovelser/trident-juncture/befolkning

*****

NATO's exercise Trident Juncture 2018

These days, major military columns will be on the road throughout the country and we will experience military vehicles that travel on the roads for almost four months.

This will affect the traffic in periods and result in reduced accessibility and delays.

Read more about the exercise: https://forsvaret.no/en/exercise-and-operations/exercises/nato-exercise-2018

9. oktober 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (146)/Comments (0)/
Tags:

Protestaksjoner i Finland

08.10.18 kl. 07.22 Oppdatert kl. 10.00 Oppdatert kl. 15.00

Protest mot den finske regjering i Oktober

Demonstrasjoner i Finland,  kan forårsake forsinkelser i havner, terminaler og veier.  Mulighet for ytterligere økning av demonstrasjoner i slutten av uke 41.  Vi vil komme tilbake med oppdateringer så snart situasjonen forandrer seg.

 

https://www.dbschenker.com/fi-en/about/press/corporate-news

 

Finsk transportarbeiderforening Union AKT har sammen med flere andre foreninger gått sammen om å protestere mot regjeringens vedtak som går ut på at mindre firmaer lettere kan sparke ansatte.  AKT vil stanse all overtid og forandringer i skiftordninger fra 08. oktober 2018.

 

Demonstrasjonene vil blant annet berøre sjåfører, terminalarbeidere og laste-/lossearbeidere, og vil derfor kunne forårsake forsinkelser på finsk transport frem til slutten av oktober.

Ytterligere info finnes også på Yle news.

 

********************

 

 

 

 

Protests against government in Finland in October

 

These protests can cause delays in harbours, terminals, CoDi and linehaulage. Our estimation at moment is that risk for delays in our process will increase during end of next week. We´ll update the situation if the risk will occur earlier or impacts are bigger what we have estimated.

 

https://www.dbschenker.com/fi-en/about/press/corporate-news

 

Protests against government in Finland in October

 

Finnish Transport Workers’ Union AKT has joined several other unions in protests against government bill that would make it easier for small firms to fire employees. AKT will stop overtime work and changes on work shifts from October 8 until October 28, 2018.

 

The protest affects on truck drivers', terminal workers' and stevedores' work among others and might cause delays in transports in Finland and from/to Finland until the end of October.

 

Further information about the protests for example on Yle news.

 

 

8. oktober 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (147)/Comments (0)/
Tags:

Forsinkelser grunnet veiarbeid på Østlandet

05.10.18 kl. 07.14 - kl. 10.00 - kl. 15.00

Fra mandag 3. september startet oppgraderingen av Nordbytunnelen.

Kjøremønstret følger samme system som ved stengingen i fjor, hvor rushtrafikken inn og ut av Oslo ledes inn i det åpne tunnelløpet, mens motgående trafikk ledes inn på fv. 156 Nessetveien.

Stengeperioden i år er tre uker kortere enn i fjor. Ti uker, mot tretten i fjor, sier seksjonsleder for tunnelrehabilitering i Akershus, Marita Birkeland. – Likevel blir dette en betydelig belastning på veinettet ikke minst i Ås kommune, og vi oppfordrer spesielt de som reiser mot rushretningen til å vurdere om de kan reise kollektivt, samkjøre eller se om de kan reise på et annet tidspunkt.

Dette vil medføre forsinkelser på trafikk inn og ut av Oslo, til utgangen av november.

 

*****

 

Delays due to roadworks in eastern central of Norway

Monday September 3, started the upgrade of the Nordby tunnel.

The driving pattern follows the same system as at the closure last year, where rush traffic in and out of Oslo is led into the open tunnel race, while reverse traffic is directed to fv. 156 Nessetveien.

5. oktober 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (184)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First20212223242526272829Last