X
GO
en-USnb-NO


Schenker kundesenter

 

 Status togfremføring

Flere strekninger påvirkes av stans og banearbeider

 

I uke 24 er det utvidet  banearbeid i Sverige som vil berøre trafikken til/frå Alnabru – Narvik.

I uke 22-29 foregår det anleggsarbeid i Sverige nord for Ànge.

 

Dovrebanen er stengt til 17/6

 

Narvik terminal holder stengt på grunn av ombygging bro i uke 28 og 29.

Lasting/lossing skal skje  i Kiruna med ekstra bilframføring mellom Narvik og Kiruna i denne perioden.

7. juni 2013/Author: Einar Spurkeland/Number of views (1905)/Comments (0)/
Tags:

Dovrebanen stengt til 17. juni

Jernbaneverket melder at Dovrebanen blir stengt til 17. juni.

Det er den siste strekningen Fåvang-Ringebu som ikke åpner før 17. juni.

Ellers vil toglinjen være åpen for trafikk neste uke.
Når hele linjen åpner vil banen kun være åpen for sakte kjøring med tog.
Rørosbanen var midlertidig stengt tidligere i dag, men er nå åpen for trafikk igjen.
Det må påregnes forsinkelser i togtrafikken mellom Trondheim og Oslo en tid etter at banen er åpnet igjen.

 

Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

6. juni 2013/Author: Einar Spurkeland/Number of views (1894)/Comments (0)/
Tags:

Banearbeider gir forsinkelser i togtrafikken

Forsinkelser må dessverre påregnes.

Banearbeider på den svenske stambanen og Ofotbanen gir forsinkelser i togtrafikken mellom Narvik og Oslo i sommer uke 22 – 29.

Banestrekningen for NRE- toget Oslo/Alnabru - Narvik – Alnabru gjennomgår i uke 22-29 reparasjons- og vedlikeholdsarbeider som fører til økt fremføringstid i perioden. I uke 28-29 vil Ofotbanen være helt stengt. Da vil det bli omlast mellom bil og bane i Kiruna og bilfremføring Nord-Norge - Kiruna.

Schenker må iverksette betydelig ekstrainnsats for å opprettholde trafikktilbudet med bil og bane, noe som medfører ekstra kostnader for fremføring i perioden, som vi må belaste fraktbetaler, slik vi har informert om tidligere.

Schenker AS jobber kontinuerlig med å redusere ulempene for kundene våre, men det må beregnes forsinkelser i fremføringen så lenge infrastrukturproblemene vedvarer.

Vi beklager sterkt denne situasjonen og vil gjøre alt som står i vår makt for å redusere ulempene for våre kunder.

5. juni 2013/Author: Einar Spurkeland/Number of views (1976)/Comments (0)/
Tags:

Forsinkelser til Narvik

Togforsinkelser

 

Tog fra Oslo til Narvik dessverre forsinket grunnet havari og skogsbrann.
Forsinkelser på distribusjon ut fra Narvik må påregnes.
Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

3. juni 2013/Author: Einar Spurkeland/Number of views (1814)/Comments (0)/
Tags:

Dovrebanen fortsatt stengt

Jernbaneverket håper på åpning 10.06.13

 

Dovrebanen fortsatt stengt, men Jernbaneverket håper imidlertid på en åpning 10.06.13.

Inntil banen igjen er åpnet fremføres gods mellom Oslo og Trondheim via Rørosbanen.

Noe forsinkelser må derfor påregnes i denne perioden.

Vi beklager ulempene dette medfører.

3. juni 2013/Author: Einar Spurkeland/Number of views (1984)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First144145146147148149150151152153