X
GO
en-USnb-NO


Schenker kundesenter

 

 Forsinkelser grunnet veiarbeid på Østlandet

02.10.18 kl. 07.16 Oppdatert klokken 1000 Oppdatert klokken 1500

Mandag 3. september startet oppgraderingen av Nordbytunnelen.

Kjøremønstret følger samme system som ved stengingen i fjor, hvor rushtrafikken inn og ut av Oslo ledes inn i det åpne tunnelløpet, mens motgående trafikk ledes inn på fv. 156 Nessetveien.

Stengeperioden i år er tre uker kortere enn i fjor. Ti uker, mot tretten i fjor, sier seksjonsleder for tunnelrehabilitering i Akershus, Marita Birkeland. – Likevel blir dette en betydelig belastning på veinettet ikke minst i Ås kommune, og vi oppfordrer spesielt de som reiser mot rushretningen til å vurdere om de kan reise kollektivt, samkjøre eller se om de kan reise på et annet tidspunkt.

Dette vil medføre forsinkelser på trafikk inn og ut av Oslo, til utgangen av november.

 

*****

 

Delays due to roadworks in eastern central of Norway

Monday September 3, started the upgrade of the Nordby tunnel.

The driving pattern follows the same system as at the closure last year, where rush traffic in and out of Oslo is led into the open tunnel race, while reverse traffic is directed to fv. 156 Nessetveien.

 

2. oktober 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (176)/Comments (0)/
Tags:

Normal Trafikk

01.10.2018 kl. 0700 Oppdatert kl. 1000 Oppdatert klokken 1500

Alle våre trafikker går nå som normalt

 

******

Normal traffic

1. oktober 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (178)/Comments (0)/
Tags:

Normal Trafikk

28.09.2018 kl 0700 - Oppdatert kl 1000 Oppdatert kl 1500

Alle våre trafikker går nå som normalt

 

******

Normal traffic

28. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (156)/Comments (0)/
Tags:

NATO-øvelsen Trident Juncture 2018

27.09.18 kl. 07.05 Oppdatert klokken 10.00 Oppdatert klokken 15.00

I disse dager ankommer store militære kolonner hele landet og vi vil oppleve militært kjøretøy som ferdes på veiene under hele øvelsen som vil vare i nesten fire måneder.

Dette vil påvirke trafikkbildet i perioder og medføre redusert fremkommelighet og forsinkelser. Øvelsen vil medføre perioder med køer.

Forsvaret informerer: "NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 vil sette sitt preg på store deler av Sørøst- og Midt-Norge til høsten. Militær trafikk og øvingsaktivitet vil påvirke framkommeligheten på veiene i flere områder"

Les mer om øvelsen og hvordan den påvirker trafikken i ditt distrikt: https://forsvaret.no/fakta/aktivitet/ovelser/trident-juncture/befolkning

*****

NATO's exercise Trident Juncture 2018

These days, major military columns arrive throughout the country and we will experience military vehicles that travel on the roads for almost four months.

This will affect the traffic in periods and result in reduced accessibility and delays.

Read more about the exercise: https://forsvaret.no/en/exercise-and-operations/exercises/nato-exercise-2018

27. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (222)/Comments (0)/
Tags:

Togforsinkelser Stavanger

26.09.2018 klokken 10.00 Oppdatert klokken 15.00

Togselskapene melder om forsinkelser på tog til Stavanger på grunn av signalfeil som følge av dårlig vær. Dette vil få konsekvenser for dagens distribusjon. Vi beklager eventuelle ulemper dette vil medføre våre kunder.

*****

The train companies report that trains to Stavanger are delayed due to signal failure. This will affect today's distribution.

26. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (165)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First21222324252627282930Last