X
GO
en-USnb-NO


Schenker kundesenter

 

 Normal trafikk

12.11.2018 klokken 07.30 Oppdatert klokken 10.00 Oppdatert klokken 15.00

Alle våre trafikker går som normalt.

*****
Normal traffic. 

12. november 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (181)/Comments (0)/
Tags:

Prisendring 1. desember 2018

09.11.18 kl. 07.15 - kl. 10.00 - kl 15.00

Informasjon om prisendring fra 1. desember 2018 finner du på

https://www.dbschenker.com/no-no/produkter/betingelser/om-priser

Dersom du har spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med oss.  

*****

Information about price changes from December 1. 2018 is available at
https://www.dbschenker.com/no-no/produkter/betingelser/om-priser
If you have questions or would like further information, please contact us.

 

9. november 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (200)/Comments (0)/
Tags:

Forsinkelser grunnet veiarbeid på Østlandet

08.11.18 kl. 07.15 - kl. 10.00 - kl. 15.00

Mandag 3. september startet oppgraderingen av Nordbytunnelen.

Kjøremønstret følger samme system som ved stengingen i fjor, hvor rushtrafikken inn og ut av Oslo ledes inn i det åpne tunnelløpet, mens motgående trafikk ledes inn på fv. 156 Nessetveien.

Stengeperioden i år er tre uker kortere enn i fjor. Ti uker, mot tretten i fjor, sier seksjonsleder for tunnelrehabilitering i Akershus, Marita Birkeland. – Likevel blir dette en betydelig belastning på veinettet ikke minst i Ås kommune, og vi oppfordrer spesielt de som reiser mot rushretningen til å vurdere om de kan reise kollektivt, samkjøre eller se om de kan reise på et annet tidspunkt.

Dette vil medføre forsinkelser på trafikk inn og ut av Oslo, til utgangen av november.

 *****

Delays due to roadworks in eastern central of Norway

Monday September 3, started the upgrade of the Nordby tunnel.

The driving pattern follows the same system as at the closure last year, where rush traffic in and out of Oslo is led into the open tunnel race, while reverse traffic is directed to fv. 156 Nessetveien

8. november 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (158)/Comments (0)/
Tags:

NATO-øvelsen Trident Juncture 2018

07.11.18 kl. 07.25 Oppdatert klokken 10.00 Oppdatert klokken 15.00

I disse dager ankommer store militære kolonner hele landet og vi vil oppleve militært kjøretøy som ferdes på veiene under hele øvelsen som vil vare i nesten fire måneder.

Dette vil påvirke trafikkbildet i perioder og medføre redusert fremkommelighet og forsinkelser. Øvelsen vil medføre perioder med køer.

Forsvaret informerer: "NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 vil sette sitt preg på store deler av Sørøst- og Midt-Norge til høsten. Militær trafikk og øvingsaktivitet vil påvirke framkommeligheten på veiene i flere områder"

Les mer om øvelsen og hvordan den påvirker trafikken i ditt distrikt: https://forsvaret.no/fakta/aktivitet/ovelser/trident-juncture/befolkning

*****

NATO's exercise Trident Juncture 2018

These days, major military columns arrive throughout the country and we will experience military vehicles that travel on the roads for almost four months.

This will affect the traffic in periods and result in reduced accessibility and delays.

Read more about the exercise: https://forsvaret.no/en/exercise-and-operations/exercises/nato-exercise-2018

7. november 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (167)/Comments (0)/
Tags:

Prisendring 1. desember 2018

06.11.18 klokken 14.30

Informasjon om prisendring fra 1. desember 2018 finner du på www.dbschenker.com

https://www.dbschenker.com/no-no/produkter/betingelser/om-priser

Dersom du har spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon kan du ta kontakt med din kontaktperson hos oss.  

 

*****

 

Information on price changes from December 1, 2018 is available at www.dbschenker.com

https://www.dbschenker.com/no-no/produkter/betingelser/om-priser

If you have questions or would like further information, please contact your contact person.

6. november 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (211)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First14151617181920212223Last