X
GO
en-USnb-NO


Schenker kundesenter

 

 Banearbeid NRE – uke 39

18.09.18 klokken 16:00

Til våre kunder,

Grunnet banearbeid og vedlikehold i Sverige i uke 39, vil det denne uken bli endrede rutetider på NRE-togene i retning Alnabru-Narvik. Det vil dog ikke være noen endring av rutetider på de sørgående togene.

Vi henstiller til våre kunder om å sikre tidlig innlevering av gods, slik at så mye som mulig av godset kan gå med de tidlige togene.
 

Mandag 24.09.18
Tog 91914 Alnabru – Narvik, lastefrist 13:00, lossetid tirsdag 22:15
Tog 91902 Alnabru – Narvik, lastefrist 16:00, lossetid tirsdag 23:50
Tog 41962 Alnabru – Narvik, lastefrist 20:45, lossetid onsdag 07:30
 
Tirsdag 25.09.18
Tog 91914 Alnabru – Narvik, lastefrist 12:00, lossetid onsdag 22:15
Tog 91902 Alnabru – Narvik, lastefrist 17:00, lossetid onsdag 23:50
Tog 41962 Alnabru – Narvik, lastefrist 20:45, lossetid torsdag 07:30
 
Onsdag 26.09.18
Tog 91914 Alnabru – Narvik, lastefrist 13:00, lossetid torsdag 22:15
Tog 91902 Alnabru – Narvik, lastefrist 17:00, lossetid torsdag 23:50
Tog 41962 Alnabru – Narvik, lastefrist 20:45, lossetid fredag 07:30

********************

Track upgrades and maintenance NRE - Week 39

 

Dear Customer,


Due to track upgrades and maintenance in Sweden in week 39, there will be changed timetables on the NRE trains from Alnabru to Narvik. However, there will be no change of timetables for the southbound trains.

We recommend our customers to deliver all goods early, to make sure as much of it as possible will be shipped on early trains.
 

Monday 24.09.18
Train 91914 Alnabru - Narvik, deadline/loading 13:00, unloading Tuesday 22:15
Train 91902 Alnabru - Narvik, deadline/loading 16:00, unloading Tuesday 23:50
Train 41962 Alnabru - Narvik, deadline/loading 20:45, unloading Wednesday 07:30
 
Tuesday 25.09.18
Train 91914 Alnabru - Narvik, deadline/loading 12:00, unloading Wednesday 22:15
Train 91902 Alnabru - Narvik, deadline/loading 17:00, unloading Wednesday 23:50
Train 41962 Alnabru - Narvik, deadline/loading 20:45, unloading Thursday 07:30
 
Wednesday 26.09.18
Train 91914 Alnabru - Narvik, deadline/loading 13:00, unloading Thursday 22:15
Train 91902 Alnabru - Narvik, deadline/loading 17:00, unloading Thursday 23:50
Train 41962 Alnabru - Narvik, deadline/loading 20:45, unloading Friday 07:30

18. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (111)/Comments (0)/
Tags:

NATO-øvelsen Trident Juncture 2018

18.09.2018 klokken 15:00

I disse dager ankommer store militære kolonner hele landet og vi vil oppleve militært kjøretøy som ferdes på veiene under hele øvelsen som vil vare i nesten fire måneder.

Dette vil påvirke trafikkbildet i perioder og medføre redusert fremkommelighet og forsinkelser. Øvelsen vil medføre perioder med køer.

Forsvaret informerer: "NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 vil sette sitt preg på store deler av Sørøst- og Midt-Norge til høsten. Militær trafikk og øvingsaktivitet vil påvirke framkommeligheten på veiene i flere områder"

Les mer om øvelsen og hvordan den påvirker trafikken i ditt distrikt: https://forsvaret.no/fakta/aktivitet/ovelser/trident-juncture/befolkning

**********

NATO's exercise Trident Juncture 2018

These days, major military columns arrive throughout the country and we will experience military vehicles that travel on the roads for almost four months.

This will affect the traffic in periods and result in reduced accessibility and delays.

Read more about the exercise: https://forsvaret.no/en/exercise-and-operations/exercises/nato-exercise-2018

18. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (163)/Comments (0)/
Tags:

Normal trafikk

18.09.2018 klokken 0705 - Oppdatert klokken 10:00

Alle våre trafikker går som normalt.

 

*****

 

Normal traffic.

18. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (132)/Comments (0)/
Tags:

Forsinkelser grunnet veiarbeid på Østlandet

17.09.2018 klokken 0710 - Oppdatert klokken 10:00 - Oppdatert klokken 15:00

Mandag 3. september startet oppgraderingen av Nordbytunnelen.

Kjøremønstret følger samme system som ved stengingen i fjor, hvor rushtrafikken inn og ut av Oslo ledes inn i det åpne tunnelløpet, mens motgående trafikk ledes inn på fv. 156 Nessetveien.

Stengeperioden i år er tre uker kortere enn i fjor. Ti uker, mot tretten i fjor, sier seksjonsleder for tunnelrehabilitering i Akershus, Marita Birkeland. – Likevel blir dette en betydelig belastning på veinettet ikke minst i Ås kommune, og vi oppfordrer spesielt de som reiser mot rushretningen til å vurdere om de kan reise kollektivt, samkjøre eller se om de kan reise på et annet tidspunkt.

Dette vil medføre forsinkelser på trafikk inn og ut av Oslo, til utgangen av november.

 

*****

 

Delays due to roadworks in eastern central of Norway

Monday September 3, started the upgrade of the Nordby tunnel.

The driving pattern follows the same system as at the closure last year, where rush traffic in and out of Oslo is led into the open tunnel race, while reverse traffic is directed to fv. 156 Nessetveien.

"The closing period this year is three weeks shorter than last year, ten weeks, against the thirteen last year," says section head for tunnel rehabilitat.

17. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (177)/Comments (0)/
Tags:

NATO-øvelsen Trident Juncture 2018

14.09.2018 klokken 07:00 Oppdatert klokken 10:00 Oppdatert klokken 15:00

I disse dager ankommer store militære kolonner hele landet og vi vil oppleve militært kjøretøy som ferdes på veiene under hele øvelsen som vil vare i nesten fire måneder.

Dette vil påvirke trafikkbildet i perioder og medføre redusert fremkommelighet og forsinkelser. Øvelsen vil medføre perioder med køer.

Forsvaret informerer: "NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 vil sette sitt preg på store deler av Sørøst- og Midt-Norge til høsten. Militær trafikk og øvingsaktivitet vil påvirke framkommeligheten på veiene i flere områder"

Les mer om øvelsen og hvordan den påvirker trafikken i ditt distrikt: https://forsvaret.no/fakta/aktivitet/ovelser/trident-juncture/befolkning

 

NATO's exercise Trident Juncture 2018

These days, major military columns arrive throughout the country and we will experience military vehicles that travel on the roads for almost four months.

This will affect the traffic in periods and result in reduced accessibility and delays.

Read more about the exercise: https://forsvaret.no/en/exercise-and-operations/exercises/nato-exercise-2018

14. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (453)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First13141516171819202122Last