X
GO
en-USnb-NO


Schenker kundesenter

 

 Togforsinkelser Stavanger

21.09.2018 klokken 1000 Oppdatert klokken 1500

Togselskapene melder om at tog til Stavanger er forsinket på grunn av driftsforstyrrelser. Dette fører til konsekvenser for distribusjonen.

Vi beklager eventuelle ulemper dette vil medføre våre kunder.

*****

The train companies report that trains to Stavanger are delayed due to infrastructure. This will affect todays distribution.

21. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (109)/Comments (0)/
Tags:

NATO-øvelsen Trident Juncture 2018

21.09.2018 klokken 0713

I disse dager ankommer store militære kolonner hele landet og vi vil oppleve militært kjøretøy som ferdes på veiene under hele øvelsen som vil vare i nesten fire måneder.

Dette vil påvirke trafikkbildet i perioder og medføre redusert fremkommelighet og forsinkelser. Øvelsen vil medføre perioder med køer.

Forsvaret informerer: "NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 vil sette sitt preg på store deler av Sørøst- og Midt-Norge til høsten. Militær trafikk og øvingsaktivitet vil påvirke framkommeligheten på veiene i flere områder"

Les mer om øvelsen og hvordan den påvirker trafikken i ditt distrikt: https://forsvaret.no/fakta/aktivitet/ovelser/trident-juncture/befolkning

*****

NATO's exercise Trident Juncture 2018

These days, major military columns arrive throughout the country and we will experience military vehicles that travel on the roads for almost four months.

This will affect the traffic in periods and result in reduced accessibility and delays.

Read more about the exercise: https://forsvaret.no/en/exercise-and-operations/exercises/nato-exercise-2018

21. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (103)/Comments (0)/
Tags:

Forsinkelse Bergensbanen

20.09.2018 klokken 0758 Oppdatert klokken 1000 Oppdatert klokken 1500

Togselskapene melder om at Bergensbanen har vært stengt i natt pga. Strømstans i forbindelsen med uvær.  Dette medfører forsinkelser i dagens distribusjon.

Vi beklager eventuelle ulemper dette vil medføre våre kunder.

*****

Bergensbanen has been closed due to infrastructure. This will affect todays distribution.

20. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (182)/Comments (0)/
Tags:

Forsinkelser grunnet veiarbeid på Østlandet

20.09.2018 Klokken 0710

Mandag 3. september startet oppgraderingen av Nordbytunnelen.

Kjøremønstret følger samme system som ved stengingen i fjor, hvor rushtrafikken inn og ut av Oslo ledes inn i det åpne tunnelløpet, mens motgående trafikk ledes inn på fv. 156 Nessetveien.

Stengeperioden i år er tre uker kortere enn i fjor. Ti uker, mot tretten i fjor, sier seksjonsleder for tunnelrehabilitering i Akershus, Marita Birkeland. – Likevel blir dette en betydelig belastning på veinettet ikke minst i Ås kommune, og vi oppfordrer spesielt de som reiser mot rushretningen til å vurdere om de kan reise kollektivt, samkjøre eller se om de kan reise på et annet tidspunkt.

Dette vil medføre forsinkelser på trafikk inn og ut av Oslo, til utgangen av november.

 

*****

 

Delays due to roadworks in eastern central of Norway

Monday September 3, started the upgrade of the Nordby tunnel.

The driving pattern follows the same system as at the closure last year, where rush traffic in and out of Oslo is led into the open tunnel race, while reverse traffic is directed to fv. 156 Nessetveien.

"The closing period this year is three weeks shorter than last year, ten weeks, against the thirteen last year," says section head for tunnel rehabilitat.

20. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (99)/Comments (0)/
Tags:

Normal trafikk

19.09.2018 klokken 0705 Oppdatert klokken 1000 Oppdatert klokken 1500

Alle våre trafikker går som normalt.

 

*****

 

Normal traffic.

19. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (149)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First12131415161718192021Last