X
GO
en-USnb-NO


Schenker kundesenter

 

 Må redusere lastebilvektene via Sverige

Må redusere lastebilvektene via Sverige

Må redusere lastebilvektene via Sverige

Author: Einar Spurkeland/Tuesday, September 4, 2012/Categories: Schenker NO

Sverige tillater kun 40 tonn i internasjonal trafikk. Det gir høyere kostnader for transport via Sverige.

Svenske myndigheter har uten forvarsel redusert lovlig vekt og lengde for utenlandske vogntog via Sverige i internasjonal trafikk. Det betyr at logistikk- og transportbransjen må redusere vekten på trafikker til og fra Sverige. For Schenker får dette konsekvenser for transport via Sverige til Finland, Danmark, UK og enkelte destinasjoner i Nord-Tyskland.

Endringen vil ha store konsekvenser for eksportnæringene i Norge, som kan forvente en 20-30 prosent økning i transportkostnadene. Det vil heller ikke være mulig å benytte modulvogntog i internasjonal trafikk, noe som sammen med reduserte vekter vil bety økte kostnader, flere mindre vogntog og økte miljøutslipp fra tungtrafikken.

Etter en dom i svensk høyesterett er lovlig vekt for utenlandske vogntog satt til 40 tonn og maksimal lengde 18,75/16,5 meter. Dommen er i strid med mangeårig praksis mellom de nordiske land, der hvert land kan benytte vogntog med nasjonale vekter og dimensjoner som ikke er høyere enn de nasjonale svenske reglene for vekter og dimensjoner. Striden kom opp etter at svensk politi begynte å kontrollere danske kjøretøyer og ga bøter for overlast. Rikspolitistyrelsen i Sverige har også den 8. august 2012 sendt ut informasjon om at kontrollen med utenlandske vogntog skal innskjerpes i forhold til de nye retningslinjene som følge av dommen.

Både den danske transportministeren og den norske samferdselsministeren har skrevet protestbrev til den svenske regjeringen med krav om å gjeninnføre innarbeidet normal praksis.
Den nye fortolkningen støtter seg på EUs regelverk, men ser bort fra at EU-land kan tillate bilaterale avtaler, noe som ville vært det normale i et tilfelle som dette.

Det har vært hektisk virksomhet både fra oss og andre aktører i bransjen. Det vil ta tid å få tilbakeført kontrollpraksisen i samsvar med en internordisk avtale fra 1994.
Ubekreftede kilder sier at den svenske regjeringen skal behandle saken den 23. august, men det kan likevel ta tid før normal praksis er gjeninnført.

Vi har vært nødt til å endre våre transportopplegg, men følger nøye med på saken. De kunder som blir berørt av endringen vil bli kontaktet. Vi arbeider kontinuerlig for å redusere ulempene den nye svenske transportpolitikken medfører for våre kunder og beklager situasjonen.

Print

Number of views (3699)/Comments (0)

Name:
Email:
Subject:
Message:
x