X
GO
en-USnb-NO


Schenker kundesenter

 

 Ingen godssatsing i statsbudsjettet

Author: Einar Spurkeland/7. oktober 2015/Categories: Schenker NO, Schenker Consulting, Schenker Transportør

Regjeringens forslag til statsbudsjett viser ingen satsing på effektiv godstransport.
Tiltak på godssiden for sjø og bane er fraværende. Godsanalysen som nylig er levert, sier i korte trekk at ingenting nytter når det gjelder tiltak for å flytte gods fra veg til sjø og bane. Det følger statsråd Solvik Olsen opp til de grader.
Alnabru avspises med noen hjelpetiltak for rett og slett bare for å holde liv i terminalen.
NHO skriver på sine nettsider følgende: «Vi mener det er uheldig at det ikke blir fortgang i arbeidet med ny Alnabruterminalen. Denne terminalen er navet i godssystemet og et sammenbrudd her kan få store konsekvenser for godstransporten på bane i hele landet. I budsjettet er det kun satt av 100 millioner kroner for å holde liv i terminalen.»
Print

Number of views (3802)/Comments (0)

Name:
Email:
Subject:
Message:
x