X
GO
en-USnb-NO


Schenker kundesenter

 

 Forsinkelse på Bergensbanen og åpning av Kiruna - Narvik

CargoNet melder i dag om forsinkelse på Bergensbanen mellom Oslo og Bergen i vestgående retning.

 

Kiruna-Narvik åpner i dag kl. 15:30

Banestrekningen Kiruna-Narvik åpner som planlagt torsdag 20.3.14 kl. 15:30. Dette vil etter hvert føre til mer normal trafikk. 

Green Cargo melder at nattens håndtering av togene i Kiruna gikk bedre enn tidligere under togstopp mellom Kiruna og Narvik.   

Det er fortsatt forsinkelser i trafikken som følge av omlasting i Kiruna og frakt med lastebil mellom Kiruna og Narvik. Dette fører til betydelige merkostnader ogforsinkelser.

Thursday, March 20, 2014/Author: Einar Spurkeland/Number of views (2822)/Comments (0)/
Tags:

Forsinkelse Dovrebanen. Banestrekningen Kiruna-Narvik er fortsatt stengt for trafikk.

CargoNet melder om at Dovrebanen i natt var forsinket fra Oslo i retning Trondheim.

 

Banestrekningen Kiruna-Narvik er fortsatt stengt for trafikk.          

Trafikkverket skal i løpet av dagen avgjøre om banen kan åpnes i kveld eller i morgen.

Vår terminal i Narvik har organisert omlasting til bil i Kiruna, noe som gir lenger fremføringstid, forsinkelser og høyere transportkostnader.

Store godsmengder har også ført til omfattende ekstraarbeid med fortolling og grensepassering.

Sydgåendetog er ventet forsinket inn til Alnabru ca. kl. 09:00 i dag.

Wednesday, March 19, 2014/Author: Einar Spurkeland/Number of views (2309)/Comments (0)/
Tags:

Avsporing på banen mellom Kiruna og Narvik fører til ekstra bilfremføring av gods

Trafikken på banestrekningen for NRE- toget Oslo/Alnabru- Narvik – Alnabru påvirkes av forsinkelsene og fører til store ekstrakostnader med bilfremføring mellom Kiruna og Narvik (tur-retur 340 km). Partigods vil få et tillegg på 30 prosent så lenge bilfremføringen må opprettholdes.

Vi vil også måtte justere våre stykkgodspriser til samme område.

Tuesday, March 18, 2014/Author: Einar Spurkeland/Number of views (2425)/Comments (0)/
Tags:

Togstopp Kiruna - Narvik løses med bil

DB Schenker har satt inn bilfremføring som erstatning for togstopp mellom Kiruna og Narvik. Dette har ført til ekstra kostnader tur-retur (340 km). Våre priser vil derfor bli justert opp som følge av hendelsen slik at vi får dekket merkostnadene.

 

Monday, March 17, 2014/Author: Einar Spurkeland/Number of views (9094)/Comments (0)/
Tags: NREtog

Problemer med å komme igjennom til kundesenteret

Grunnet IT tekniske problemer er det ingen telefoner som kommer igjennom til oss på tlf. 07501.

Det jobbes med å rette problemene.

Kontakt oss gjerne på kundesenter@dbschenker.com

 

Monday, March 17, 2014/Author: Einar Spurkeland/Number of views (2332)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First186187188189190191192193194195Last