X
GO
en-USnb-NO


Schenker kundesenter

 

 Gebyrer innlands og utlands øker fra 1. juli 2018

22.06.2018 kl. 13:30 - oppdatert kl. 15:00

Innlandstrafikker

Økte takster hos bomselskapene fra 1. juli 2018 gjør at vi dessverre må øke våre bomgebyrer i og utenfor rushtiden for stykkgods og partigods, men ikke for pakker. Bomkostnader er en stor utgift for transport- og logistikktjenester.

-Stykkgods: Standard stykkgods fra 10 NOK til 12 NOK pr sending

-Partigods: Standard partigods fra 20 NOK pr tonn til 22 NOK pr tonn

-Bomgebyr i rushtiden:

• Standard stykkgods fra 4 NOK pr sending til 4,5 NOK pr sending

• Standard partigods ingen økning.

 

Utlandstrafikker 

Fra 1. juli 2018 vil det bli innført veiskatt (maut) på flere veistrekninger i Tyskland. Alle lastebiler med en tillatt totalvekt på 7,5 tonn eller mer vil bli berørt.

Våre gebyrer vil bli oppdatert pr. 1. juli 2018. Det vil komme ytterligere en regulering av veiskatten i Tyskland fra 1. januar 2019.

*****

Charges road toll in Norway and road tax in Germany 1 July 2018

Domestic transport:

Road toll companies in Norway will increased tariffs from July 1, 2018.

Unfortunately we need to increase our road toll fees during and outside the rush hour for shipments Direct and System, but not for parcels.

Road toll costs are a major expense for transport and logistics services I Norway.

-System: Increase from 10 NOK to 12 NOK per shipment

-Direct: Increase from 20 NOK per ton to 22 NOK per ton

-Fee during peak hours:

• From 4 NOK per shipment to 4.5 NOK per shipment

 

International road transport:

From July 1, 2018 there will be an extra road tax (maut) on several routes in Germany. All trucks with gross weight of 7.5 ton or more will be affected.

Our fees will be updated per. July 1, 2018. There will be further regulation of the road tax in Germany from January 1, 2019.

Friday, June 22, 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (438)/Comments (0)/
Tags:

Telefonproblemene er løst

22.06.18 klokken 07.00 - oppdatert kl. 10:00

Våre telefonlinjer fungerer som normalt igjen.

*****

Our telephone problem is solved.

Friday, June 22, 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (397)/Comments (0)/
Tags:

Banearbeid sommeren 2018

21.06.18 kl. 15.00

Grunnet banearbeid på flere togstrekninger i sommer vil det kunne bli endringer i framføringstidene våre. Fra uke 26 til uke 33 vil det være flere innstilte tog og endrede togtider. Vår produksjon vil bli løst med bil, noe som vil føre til økte kostnader. Forsinkelser må påregnes i perioden.

*****

Due to cross-country work on several train lines this summer, there may be changes in our lead times. From week 26 until week 33 there will be more canceled trains and changed train times. Our production will be solved by car, which will lead to increased costs. Delays must be assumed during the period.

Thursday, June 21, 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (377)/Comments (0)/
Tags:

Oppdatering telefonproblemer

21.06.2018 kl 11:30

Det er nå mulighet for å ringe inn på to 8-sifrede telefonnumre. Resten av Schenkers telefonsystem er fortsatt ute av drift. Det jobbes videre med å få løst problemene.

 

Booking: 22 72 75 09

Kundesenter: 22 72 75 01

*****

It is now possible to call us at two phone numbers. The rest of Schenker's phone system is still out of order. The work continue to solve the problems.

 

Booking: +47 22727509

Customer care center: +47 22727501

Thursday, June 21, 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (380)/Comments (0)/
Tags:

Fortsatt telefonproblemer

21.06.2018 klokken 07.00 - oppdatert kl. 10:00

Vi har fortsatt store telefonproblemer i Schenker. Vi jobber med å få løst dette og oppdaterer fortløpende.

*****

We still have major phone problems in Schenker. We are working to solve this and will update consecutively.

 

Thursday, June 21, 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (372)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First83848586878889909192Last