X
GO
en-USnb-NO


Schenker kundesenter

 

 Togforsinkelser Oslo - Narvik og Narvik – Oslo

19.07.18 klokken 07.05 Oppdatert kl. 10.00 Oppdatert kl. 15.00

Togselskapene melder om stengt bane på grunn av brann. Dette medfører til innstilte avganger og forsinkelser i distribusjon.

Vi beklager eventuelle ulemper dette vil medføre for våre kunder.

Vi oppdaterer våre driftsmeldinger kl. 07.00 - 10.00 - 15.00

 *****

The train companies report complete stop on trains from Oslo to Narvik and from Narvik to Oslo due to fire. This will have consequences for distribution.

Thursday, July 19, 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (331)/Comments (0)/
Tags:

Togforsinkelser til Bodø

18.07.18 klokken 10.00 Oppdatert klokken 15.00

Bodø melder om forsinkelser i dag på grunn av infrastruktur. Dette vil få konsekvenser for dagens distribusjon. Vi beklager eventuelle ulemper dette vil medføre våre kunder.

*****

Trains to Bodø are delayed today. This will have consequences for today`s distribution.

Wednesday, July 18, 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (223)/Comments (0)/
Tags:

Togforsinkelser til Narvik og Bodø

18.07.18 klokken 07.00

Togselskapene melder om forsinkelser til Narvik og Bodø pga. infrastruktur.

Oppdatering klokken 10.00 vil komme.

*****

Trains to Narvik and Bodø are delayed due to infrastructure.

Wednesday, July 18, 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (281)/Comments (0)/
Tags:

Normal trafikk

17.07.18 klokken 07.00 Oppdatert klokken 10.00 Oppdatert klokken 15.00

Alle våre trafikker går som normalt.

*****

Normal traffic.

Tuesday, July 17, 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (226)/Comments (0)/
Tags:

Banearbeid sommeren 2018

16.07.18 klokken 10.00 Oppdatert klokken 15.00

Grunnet banearbeid på flere togstrekninger i sommer vil det kunne bli endringer i framføringstidene våre.

I perioden fra og med uke 26 til og med uke 33 vil det være flere innstilte tog og endrede togtider.

Vår produksjon vil bli løst med bil, noe som vil føre til økte kostnader. Forsinkelser må påregnes i perioden.

*****

Due to cross-country work on several train lines this summer, there may be changes in our lead times.
In the period from week 26 through week 33 there will be more canceled trains and changed train times.
Our production will be solved by car, which will lead to increased costs. Delays must be assumed during the period.

Monday, July 16, 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (318)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First59606162636465666768Last