X
GO
en-USnb-NO

Schenker kundesenter

 

 


Forsinkelser grunnet veiarbeid på Østlandet

05.10.18 kl. 07.14 - kl. 10.00 - kl. 15.00

Fra mandag 3. september startet oppgraderingen av Nordbytunnelen.

Kjøremønstret følger samme system som ved stengingen i fjor, hvor rushtrafikken inn og ut av Oslo ledes inn i det åpne tunnelløpet, mens motgående trafikk ledes inn på fv. 156 Nessetveien.

Stengeperioden i år er tre uker kortere enn i fjor. Ti uker, mot tretten i fjor, sier seksjonsleder for tunnelrehabilitering i Akershus, Marita Birkeland. – Likevel blir dette en betydelig belastning på veinettet ikke minst i Ås kommune, og vi oppfordrer spesielt de som reiser mot rushretningen til å vurdere om de kan reise kollektivt, samkjøre eller se om de kan reise på et annet tidspunkt.

Dette vil medføre forsinkelser på trafikk inn og ut av Oslo, til utgangen av november.

 

*****

 

Delays due to roadworks in eastern central of Norway

Monday September 3, started the upgrade of the Nordby tunnel.

The driving pattern follows the same system as at the closure last year, where rush traffic in and out of Oslo is led into the open tunnel race, while reverse traffic is directed to fv. 156 Nessetveien.

5. oktober 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (27)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

Togforsinkelse til Narvik

04.10.2018 klokken 10:00 - kl. 15:00

Toget til Narvik er kraftig forsinket i dag. Oppgitt årsak nevnes å være kontaktledningsfeil sør i Sverige. Dette vil få konsekvenser for videre fremføring og distribusjon i Narvik, Harstad, Finnsnes, Lofoten, Indre Troms, Tromsø og Alta.

**********

The train to Narvik is heavily delayed today. This will affect further distribution in Narvik, Harstad, Finnsnes, Lofoten, Indre Troms, Tromsø, Alta and surrounding areas.

4. oktober 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (29)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

Forsinkelse NRE til Narvik

04.10.18 kl. 07.08

Togselskapene melder om forsinkelse på tog til Narvik.  Ytterligere info kommer senere.

 

*******************

The train companies report delay on NRE to Narvik.  Further information will follow.

 

4. oktober 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (22)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

NATO-øvelsen Trident Juncture 2018

03.10.18 kl. 07.03 - oppdatert klokken 10:00 - oppdatert klokken 15:00

I disse dager befinner det seg store militære kolonner over hele landet og vi vil oppleve militært kjøretøy som ferdes på veiene under hele øvelsen som vil vare i nesten fire måneder.

Dette vil påvirke trafikkbildet i perioder og medføre redusert fremkommelighet og forsinkelser. Øvelsen vil medføre perioder med køer.

Forsvaret informerer: "NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 vil sette sitt preg på store deler av Sørøst- og Midt-Norge til høsten. Militær trafikk og øvingsaktivitet vil påvirke framkommeligheten på veiene i flere områder"

Les mer om øvelsen og hvordan den påvirker trafikken i ditt distrikt: https://forsvaret.no/fakta/aktivitet/ovelser/trident-juncture/befolkning

*****

NATO's exercise Trident Juncture 2018

These days, major military columns will be on the road throughout the country and we will experience military vehicles that travel on the roads for almost four months.

This will affect the traffic in periods and result in reduced accessibility and delays.

Read more about the exercise: https://forsvaret.no/en/exercise-and-operations/exercises/nato-exercise-2018

3. oktober 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (21)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

Forsinkelser grunnet veiarbeid på Østlandet

02.10.18 kl. 07.16 Oppdatert klokken 1000 Oppdatert klokken 1500

Mandag 3. september startet oppgraderingen av Nordbytunnelen.

Kjøremønstret følger samme system som ved stengingen i fjor, hvor rushtrafikken inn og ut av Oslo ledes inn i det åpne tunnelløpet, mens motgående trafikk ledes inn på fv. 156 Nessetveien.

Stengeperioden i år er tre uker kortere enn i fjor. Ti uker, mot tretten i fjor, sier seksjonsleder for tunnelrehabilitering i Akershus, Marita Birkeland. – Likevel blir dette en betydelig belastning på veinettet ikke minst i Ås kommune, og vi oppfordrer spesielt de som reiser mot rushretningen til å vurdere om de kan reise kollektivt, samkjøre eller se om de kan reise på et annet tidspunkt.

Dette vil medføre forsinkelser på trafikk inn og ut av Oslo, til utgangen av november.

 

*****

 

Delays due to roadworks in eastern central of Norway

Monday September 3, started the upgrade of the Nordby tunnel.

The driving pattern follows the same system as at the closure last year, where rush traffic in and out of Oslo is led into the open tunnel race, while reverse traffic is directed to fv. 156 Nessetveien.

 

2. oktober 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (34)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
RSS
12345678910Last
Alle driftsmeldinger
Trafikkmeldinger eksterne