X
GO
en-USnb-NO

Schenker kundesenter

 

 


Oppdatering togforsinkelser til Bergen og Stavanger

06.09.2018 klokken 10.00 Oppdatert klokken 15.00

Togselskapene melder om at jernbanen mellom Drammen og Asker er stengt for trafikk. Dette fører til store forsinkelser på tog fra Oslo til Bergen og fra Oslo til Stavanger.

Vi beklager eventuelle ulemper dette vil medføre våre kunder.

*****

The train companies has reported that train from Oslo to Bergen and Oslo to Stavanger are delayed due closed railroad between Drammen and Asker.

6. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (21)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

Togforsinkelser til Bergen og Stavanger

06.09.2018 klokken 0734

Togselskapene melder om forsinkelser på tog fra Oslo til Bergen og fra Oslo til Stavanger på grunn infrastruktur.

********

The train companies has reported that train from Oslo to Bergen and Oslo to Stavanger are delayed due to infrastructure.

6. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (21)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

Forsinkelser grunnet veiarbeid på Østlandet

05.09.2018 Klokken 0702 - Oppdatert klokken 10:00 - Oppdatert klokken 15:00

Mandag 3. september starter oppgraderingen av Nordbytunnelen.

Kjøremønstret følger samme system som ved stengingen i fjor, hvor rushtrafikken inn og ut av Oslo ledes inn i det åpne tunnelløpet, mens motgående trafikk ledes inn på fv. 156 Nessetveien.

- Stengeperioden i år er tre uker kortere enn i fjor, ti uker, mot tretten i fjor, sier seksjonsleder for tunnelrehabilitering i Akershus, Marita Birkeland. – Likevel blir dette en betydelig belastning på veinettet ikke minst i Ås kommune, og vi oppfordrer spesielt de som reiser mot rushretningen til å vurdere om de kan reise kollektivt, samkjøre eller se om de kan reise på et annet tidspunkt.

Dette vil medføre forsinkelser på trafikk inn og ut av Oslo, til utgangen av november.

********

Delays due to roadworks in eastern central of Norway

Monday September 3,  starts the upgrade of the Nordbytunnel.

The driving pattern follows the same system as at the closure last year, where rush traffic in and out of Oslo is led into the open tunnel race, while reverse traffic is directed to fv. 156 Nessetveien.
"The closing period this year is three weeks shorter than last year, ten weeks, against the thirteen last year," says section head for tunnel rehabilitat

5. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (30)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

Normal trafikk

04.09.2018 klokken 0702 Oppdatert klokken 1000 Oppdatert klokken 1500

Alle våre trafikker går som normalt.

*****

Normal traffic.

4. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (28)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

Forsinkelser grunnet veiarbeid på Østlandet

03.09.2018 klokken 09.10 - Oppdatert klokken 10 - Oppdatert klokken 15

Mandag 3. september starter oppgraderingen av Nordbytunnelen.

Kjøremønstret følger samme system som ved stengingen i fjor, hvor rushtrafikken inn og ut av Oslo ledes inn i det åpne tunnelløpet, mens motgående trafikk ledes inn på fv. 156 Nessetveien.

- Stengeperioden i år er tre uker kortere enn i fjor, ti uker, mot tretten i fjor, sier seksjonsleder for tunnelrehabilitering i Akershus, Marita Birkeland. – Likevel blir dette en betydelig belastning på veinettet ikke minst i Ås kommune, og vi oppfordrer spesielt de som reiser mot rushretningen til å vurdere om de kan reise kollektivt, samkjøre eller se om de kan reise på et annet tidspunkt.

Dette vil medføre forsinkelser på trafikk inn og ut av Oslo, til utgangen av november.

********

Delays due to roadworks in eastern central of Norway

Monday September 3,  starts the upgrade of the Nordbytunnel.

The driving pattern follows the same system as at the closure last year, where rush traffic in and out of Oslo is led into the open tunnel race, while reverse traffic is directed to fv. 156 Nessetveien.
"The closing period this year is three weeks shorter than last year, ten weeks, against the thirteen last year," says section head for tunnel rehabilitation in Akershus, Marita Birkeland. "Nevertheless, this will be a significant strain on the road network, not least in Ås municipality, and we especially encourage travelers traveling in the rush time to assess whether they can travel collectively, co-drive or see if they can travel at another time.

This will cause delays in traffic in and out of Oslo, until the end of November.

 

3. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (43)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
RSS
12345678910Last
Alle driftsmeldinger
Trafikkmeldinger eksterne