X
GO
en-USnb-NO

Schenker kundesenter

 

 


Forsinkelser grunnet veiarbeid på Østlandet

17.09.2018 klokken 0710 - Oppdatert klokken 10:00 - Oppdatert klokken 15:00

Mandag 3. september startet oppgraderingen av Nordbytunnelen.

Kjøremønstret følger samme system som ved stengingen i fjor, hvor rushtrafikken inn og ut av Oslo ledes inn i det åpne tunnelløpet, mens motgående trafikk ledes inn på fv. 156 Nessetveien.

Stengeperioden i år er tre uker kortere enn i fjor. Ti uker, mot tretten i fjor, sier seksjonsleder for tunnelrehabilitering i Akershus, Marita Birkeland. – Likevel blir dette en betydelig belastning på veinettet ikke minst i Ås kommune, og vi oppfordrer spesielt de som reiser mot rushretningen til å vurdere om de kan reise kollektivt, samkjøre eller se om de kan reise på et annet tidspunkt.

Dette vil medføre forsinkelser på trafikk inn og ut av Oslo, til utgangen av november.

 

*****

 

Delays due to roadworks in eastern central of Norway

Monday September 3, started the upgrade of the Nordby tunnel.

The driving pattern follows the same system as at the closure last year, where rush traffic in and out of Oslo is led into the open tunnel race, while reverse traffic is directed to fv. 156 Nessetveien.

"The closing period this year is three weeks shorter than last year, ten weeks, against the thirteen last year," says section head for tunnel rehabilitat.

17. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (364)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

NATO-øvelsen Trident Juncture 2018

14.09.2018 klokken 07:00 Oppdatert klokken 10:00 Oppdatert klokken 15:00

I disse dager ankommer store militære kolonner hele landet og vi vil oppleve militært kjøretøy som ferdes på veiene under hele øvelsen som vil vare i nesten fire måneder.

Dette vil påvirke trafikkbildet i perioder og medføre redusert fremkommelighet og forsinkelser. Øvelsen vil medføre perioder med køer.

Forsvaret informerer: "NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 vil sette sitt preg på store deler av Sørøst- og Midt-Norge til høsten. Militær trafikk og øvingsaktivitet vil påvirke framkommeligheten på veiene i flere områder"

Les mer om øvelsen og hvordan den påvirker trafikken i ditt distrikt: https://forsvaret.no/fakta/aktivitet/ovelser/trident-juncture/befolkning

 

NATO's exercise Trident Juncture 2018

These days, major military columns arrive throughout the country and we will experience military vehicles that travel on the roads for almost four months.

This will affect the traffic in periods and result in reduced accessibility and delays.

Read more about the exercise: https://forsvaret.no/en/exercise-and-operations/exercises/nato-exercise-2018

14. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (747)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

Hurricane Florence, Threat to Carolinas and Virgina

13.09.2018 kl 12:30 Oppdatert kl 15:00

September 12th, 2018

Hurricane Florence continues to be a dangerous Category 4 storm as it heads toward the East Coast with an expected arrival on Friday morning.

As of today we have been notified by the following closures or possible closures, but we will know more in the next 24 hrs.

South Carolina, North Carolina, and Virginia declared states of emergency to get evacuations under way where necessary and better position relief resources where needed.

Virginia’s port truck gates RE-OPEN at all six Port of Virginia cargo terminals, observe normal/posted operating hours. No TRS reservation needed, no empty reefer movement in or out on NIT.

Port of Charleston SC has normal operation today and expected to close Thursday through Saturday.

NC Ports' terminals in Wilmington and Morehead City are CLOSED to commercial truck traffic Wednesday. No access of any kind will be permitted at either Port facility as of 12:00 am Thursday, September 13 through Saturday, September 15.

Norfolk Southern Railway stopped accepting intermodal shipments at all origin locations destined to Norfolk (Portlock), Norfolk International Terminal, and Virginia Inland Gateway, effective 06:00 PM on September 10th.

13. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (473)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

Togforsinkelse til Narvik

13.09.2018 kl. 10:00 - oppdatert kl. 14:00

Toget er forsinket til Narvik i dag. Årsak er nedrevet kjøreledning og banearbeid. All distribusjon fra Narvik blir berørt.

Videre får dette også konsekvenser for distribusjonen i Tromsø og Alta.

*****

The train to Narvik is delayed today. All distribution in Narvik and surrounding areas will be affected.

13. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (413)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

Forsinkelser grunnet veiarbeid på Østlandet

13.09.2018 klokken 0704

Mandag 3. september startet oppgraderingen av Nordbytunnelen.

Kjøremønstret følger samme system som ved stengingen i fjor, hvor rushtrafikken inn og ut av Oslo ledes inn i det åpne tunnelløpet, mens motgående trafikk ledes inn på fv. 156 Nessetveien.

Stengeperioden i år er tre uker kortere enn i fjor. Ti uker, mot tretten i fjor, sier seksjonsleder for tunnelrehabilitering i Akershus, Marita Birkeland. – Likevel blir dette en betydelig belastning på veinettet ikke minst i Ås kommune, og vi oppfordrer spesielt de som reiser mot rushretningen til å vurdere om de kan reise kollektivt, samkjøre eller se om de kan reise på et annet tidspunkt.

Dette vil medføre forsinkelser på trafikk inn og ut av Oslo, til utgangen av november.

********

Delays due to roadworks in eastern central of Norway

Monday September 3, started the upgrade of the Nordby tunnel.

The driving pattern follows the same system as at the closure last year, where rush traffic in and out of Oslo is led into the open tunnel race, while reverse traffic is directed to fv. 156 Nessetveien.

"The closing period this year is three weeks shorter than last year, ten weeks, against the thirteen last year," says section head for tunnel rehabilitat.

13. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (292)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
RSS
First44454647484950515253Last
Alle driftsmeldinger