X
GO
en-USnb-NO

Schenker kundesenter

 

 


Nettverksproblemer

15.08.2018 klokken 13.35 Oppdatert klokken 15.00

Schenker har utfordringer med telefoni og nettverkslinjer. Det fører dessverre til lengre svartid på blant annet kundesenteret.

15. august 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (40)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

Banearbeid sommeren 2018

15.08.2018 klokken 07.05 Oppdatert klokken 10.00

Grunnet banearbeid på flere togstrekninger i sommer vil det kunne bli endringer i framføringstidene våre.

I perioden fra og med uke 26 til og med uke 33 vil det være flere innstilte tog og endrede togtider.

Vår produksjon vil bli løst med bil, noe som vil føre til økte kostnader. Forsinkelser må påregnes i perioden.

*****

Due to cross-country work on several train lines this summer, there may be changes in our lead times.
In the period from week 26 through week 33 there will be more canceled trains and changed train times.
Our production will be solved by car, which will lead to increased costs. Delays must be assumed during the period.

15. august 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (49)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

Togforsinkelser

14.08.2018 klokken 07.08 Oppdatert klokken 10.00 Oppdatert klokken 15.00

Togselskapene melder at Sørlandsbanen er stengt på grunn av ras mellom Moi og Hekstad. Foreløpig prognose for åpning er i dag 14.08.2018 klokken 16.00. Dette vil få konsekvenser for vår togtransport på strekningen mellom Alnabru og Stavanger.

Som følge av brannen på Ofotbanen og uværet på fredag som stengte Kongsvingerbanen, så har vi et etterslep på gods fra Østlandet mot Narvik/Tromsø/Sortland. Vi forventer å ha hentet inn etterslepet i løpet av uke 33.

Vi beklager eventuelle ulemper dette vil medføre våre kunder.

*****

Sørlandsbanen is closed due to race. Preliminiray forecast for opening is today 14.08.2018 4 PM.

As a result of the fire on Ofotbanen and the storm on Friday that closed Kongsvingerbanen, we have delays from eastern Norway to Narvik/Tromsø/Sortland.

14. august 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (71)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

Oppdatering Ofotbanen

13.08.2018 klokken 07.07 Oppdatert klokken 1000 Oppdatert klokken 1500

Togselskapene melder at Ofotbanen åpner klokken 10.00 i dag.

*******

The train companies report that Ofotbanen is opening 10 am today.

13. august 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (73)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

Togforsinkelser Narvik

10.08.2018 klokken 10:00 - klokken 15:00

På grunn av banearbeid og brann i snøoverbygg ved Bjørnfjell er det mange forsinkelser på gods sendt fra Oslo til Narvik. Dette vil påvirke fremføring av gods fra Narvik videre til andre terminaler. Distribusjonen vil bli tilsvarende forsinket.

*****

Due to track work and fire there are several train delays from Oslo to Narvik. This will affect the delivery of goods from Narvik to other terminals. The distribution will be similarly delayed.

10. august 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (62)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
RSS
First567891011121314Last
Alle driftsmeldinger
Trafikkmeldinger eksterne