X
GO
en-USnb-NO

Schenker kundesenter

 

 


Dagens forsinkelser

CargoNet melder at Dovrebanen er forsinket på strekningen Oslo - Trondheim.

 

Vår terminal i Haugesund melder om at bilene inn til Haguesund har vært forsinket, men at de laster fortløpende for distribusjon.

25. mars 2014/Author: Einar Spurkeland/Number of views (2156)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

E16 stengt etter ras

Ras på E16 mellom Bulken og Voss fører til at veien blirstengt i flere dager.   
21. mars 2014/Author: Einar Spurkeland/Number of views (2684)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags: E16ras

Forsinkelse på Bergensbanen og åpning av Kiruna - Narvik

CargoNet melder i dag om forsinkelse på Bergensbanen mellom Oslo og Bergen i vestgående retning.

 

Kiruna-Narvik åpner i dag kl. 15:30

Banestrekningen Kiruna-Narvik åpner som planlagt torsdag 20.3.14 kl. 15:30. Dette vil etter hvert føre til mer normal trafikk. 

Green Cargo melder at nattens håndtering av togene i Kiruna gikk bedre enn tidligere under togstopp mellom Kiruna og Narvik.   

Det er fortsatt forsinkelser i trafikken som følge av omlasting i Kiruna og frakt med lastebil mellom Kiruna og Narvik. Dette fører til betydelige merkostnader ogforsinkelser.

20. mars 2014/Author: Einar Spurkeland/Number of views (2277)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

Forsinkelse Dovrebanen. Banestrekningen Kiruna-Narvik er fortsatt stengt for trafikk.

CargoNet melder om at Dovrebanen i natt var forsinket fra Oslo i retning Trondheim.

 

Banestrekningen Kiruna-Narvik er fortsatt stengt for trafikk.          

Trafikkverket skal i løpet av dagen avgjøre om banen kan åpnes i kveld eller i morgen.

Vår terminal i Narvik har organisert omlasting til bil i Kiruna, noe som gir lenger fremføringstid, forsinkelser og høyere transportkostnader.

Store godsmengder har også ført til omfattende ekstraarbeid med fortolling og grensepassering.

Sydgåendetog er ventet forsinket inn til Alnabru ca. kl. 09:00 i dag.

19. mars 2014/Author: Einar Spurkeland/Number of views (1936)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

Avsporing på banen mellom Kiruna og Narvik fører til ekstra bilfremføring av gods

Trafikken på banestrekningen for NRE- toget Oslo/Alnabru- Narvik – Alnabru påvirkes av forsinkelsene og fører til store ekstrakostnader med bilfremføring mellom Kiruna og Narvik (tur-retur 340 km). Partigods vil få et tillegg på 30 prosent så lenge bilfremføringen må opprettholdes.

Vi vil også måtte justere våre stykkgodspriser til samme område.

18. mars 2014/Author: Einar Spurkeland/Number of views (2023)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
RSS
First138139140141142143144145146147Last
Alle driftsmeldinger
Trafikkmeldinger eksterne