X
GO
en-USnb-NO

Schenker kundesenter

 

 


Togforsinkelser Stavanger

26.09.2018 klokken 10.00 Oppdatert klokken 15.00

Togselskapene melder om forsinkelser på tog til Stavanger på grunn av signalfeil som følge av dårlig vær. Dette vil få konsekvenser for dagens distribusjon. Vi beklager eventuelle ulemper dette vil medføre våre kunder.

*****

The train companies report that trains to Stavanger are delayed due to signal failure. This will affect today's distribution.

26. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (62)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

Banearbeid NRE - uke 39

26.09.18 kl. 07.09

Grunnet banearbeid og vedlikehold i Sverige i uke 39, vil det denne uken bli endrede rutetider på NRE-togene i retning Alnabru-Narvik. Det vil dog ikke være noen endring av rutetider på de sørgående togene.

Vi henstiller til våre kunder om å sikre tidlig innlevering av gods, slik at så mye som mulig av godset kan gå med de tidlige togene.
 


 
Onsdag 26.09.18
Tog 91914 Alnabru – Narvik, lastefrist 13:00, lossetid torsdag 22:15
Tog 91902 Alnabru – Narvik, lastefrist 17:00, lossetid torsdag 23:50
Tog 41962 Alnabru – Narvik, lastefrist 20:45, lossetid fredag 07:30

********************

Track upgrades and maintenance NRE - Week 39

 

Dear Customer,


Due to track upgrades and maintenance in Sweden in week 39, there will be changed timetables on the NRE trains from Alnabru to Narvik. However, there will be no change of timetables for the southbound trains.

We recommend our customers to deliver all goods early, to make sure as much of it as possible will be shipped on early trains.
 

 
Wednesday 26.09.18
Train 91914 Alnabru - Narvik, deadline/loading 13:00, unloading Thursday 22:15
Train 91902 Alnabru - Narvik, deadline/loading 17:00, unloading Thursday 23:50
Train 41962 Alnabru

26. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (53)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

Banearbeid NRE - uke 39

25.09.18 kl. 07.10 oppdatert klokken 1000 oppdatert klokken 1500

Grunnet banearbeid og vedlikehold i Sverige i uke 39, vil det denne uken bli endrede rutetider på NRE-togene i retning Alnabru-Narvik. Det vil dog ikke være noen endring av rutetider på de sørgående togene.

Vi henstiller til våre kunder om å sikre tidlig innlevering av gods, slik at så mye som mulig av godset kan gå med de tidlige togene.
 

 
Tirsdag 25.09.18
Tog 91914 Alnabru – Narvik, lastefrist 12:00, lossetid onsdag 22:15
Tog 91902 Alnabru – Narvik, lastefrist 17:00, lossetid onsdag 23:50
Tog 41962 Alnabru – Narvik, lastefrist 20:45, lossetid torsdag 07:30
 
Onsdag 26.09.18
Tog 91914 Alnabru – Narvik, lastefrist 13:00, lossetid torsdag 22:15
Tog 91902 Alnabru – Narvik, lastefrist 17:00, lossetid torsdag 23:50
Tog 41962 Alnabru – Narvik, lastefrist 20:45, lossetid fredag 07:30

********************

Track upgrades and maintenance NRE - Week 39

 

Dear Customer,


Due to track upgrades and maintenance in Sweden in week 39, there will be changed timetables on the NRE trains from Alnabru to Narvik. However, there will be no change of timetables for the southbound trains.

We recommend our customers to deliver all goods early, to make sure as much of it as possible will be shipped on early trains.
 


Tuesday 25.09.18
Train 91914 Alnabru - Narvik, deadline/loading 12:00, unloading Wednesday 22:15
Train 91902 Alnabru - Narvik, deadline/loading 17:00, unloading Wednesday 23:50
Train 41962 Alnabru - Narvik, deadline/loading 20:45, unloading Thursday 07:30
 
Wednesday 26.09.18
Train 91914 Alnabru - Narvik, deadline/loading 13:00, unloading Thursday 22:15
Train 91902 Alnabru - Narvik, deadline/loading 17:00, unloading Thursday 23:50
Train 41962 Alnabru - Narvik, deadline/loading 20:45, unloading Friday 07:30

 

25. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (72)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

Forsinkelse til Narvik.

240918 Klokken 1000 Oppdatert Klokken 1500

Togselskapene melder om forsinkelse på tog til Narvik grunnet feil på infrastruktur etter orkanen Knud samt lokhavari. Dette vil få konsekvenser for distribusjon i Narvik, Lofoten, Harstad, Finnsnes og Indre Troms.

 

Vi beklager eventuelle ulemper dette vil medføre våre kunder.

 

*****

Delay on train to Narvik due to infrastructure. This will affect distribution in Narvik, Lofoten, Harstad, Finnsnes and Indre Troms.

24. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (62)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

Banearbeid NRE - uke 39

24.09.18 kl. 07.05

Grunnet banearbeid og vedlikehold i Sverige i uke 39, vil det denne uken bli endrede rutetider på NRE-togene i retning Alnabru-Narvik. Det vil dog ikke være noen endring av rutetider på de sørgående togene.

Vi henstiller til våre kunder om å sikre tidlig innlevering av gods, slik at så mye som mulig av godset kan gå med de tidlige togene.
 

Mandag 24.09.18
Tog 91914 Alnabru – Narvik, lastefrist 13:00, lossetid tirsdag 22:15
Tog 91902 Alnabru – Narvik, lastefrist 16:00, lossetid tirsdag 23:50
Tog 41962 Alnabru – Narvik, lastefrist 20:45, lossetid onsdag 07:30
 
Tirsdag 25.09.18
Tog 91914 Alnabru – Narvik, lastefrist 12:00, lossetid onsdag 22:15
Tog 91902 Alnabru – Narvik, lastefrist 17:00, lossetid onsdag 23:50
Tog 41962 Alnabru – Narvik, lastefrist 20:45, lossetid torsdag 07:30
 
Onsdag 26.09.18
Tog 91914 Alnabru – Narvik, lastefrist 13:00, lossetid torsdag 22:15
Tog 91902 Alnabru – Narvik, lastefrist 17:00, lossetid torsdag 23:50
Tog 41962 Alnabru – Narvik, lastefrist 20:45, lossetid fredag 07:30

********************

Track upgrades and maintenance NRE - Week 39

 

Dear Customer,


Due to track upgrades and maintenance in Sweden in week 39, there will be changed timetables on the NRE trains from Alnabru to Narvik. However, there will be no change of timetables for the southbound trains.

We recommend our customers to deliver all goods early, to make sure as much of it as possible will be shipped on early trains.
 

Monday 24.09.18
Train 91914 Alnabru - Narvik, deadline/loading 13:00, unloading Tuesday 22:15
Train 91902 Alnabru - Narvik, deadline/loading 16:00, unloading Tuesday 23:50
Train 41962 Alnabru - Narvik, deadline/loading 20:45, unloading Wednesday 07:30
 
Tuesday 25.09.18
Train 91914 Alnabru - Narvik, deadline/loading 12:00, unloading Wednesday 22:15
Train 91902 Alnabru - Narvik, deadline/loading 17:00, unloading Wednesday 23:50
Train 41962 Alnabru - Narvik, deadline/loading 20:45, unloading Thursday 07:30
 
Wednesday 26.09.18
Train 91914 Alnabru - Narvik, deadline/loading 13:00, unloading Thursday 22:15
Train 91902 Alnabru - Narvik, deadline/loading 17:00, unloading Thursday 23:50
Train 41962 Alnabru - Narvik, deadline/loading 20:45, unloading Friday 07:30

24. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (51)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
RSS
First567891011121314Last
Alle driftsmeldinger
Trafikkmeldinger eksterne