X
GO
en-USnb-NO

Schenker kundesenter

 

 


Normal trafikk

11.09.2018 klokken 0700 > Oppdatert kl 1000

Alle våre trafikker går som normalt.

 *****

Normal traffic.

11. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (32)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

NATO-øvelsen Trident Juncture 2018

10.09.2018 klokken 15:00

I disse dager ankommer store militære kolonner hele landet og vi vil oppleve militært kjøretøy som ferdes på veiene under hele øvelsen som vil vare i nesten fire måneder.

Dette vil påvirke trafikkbildet i perioder og medføre redusert fremkommelighet og forsinkelser. Øvelsen vil medføre perioder med køer.

Forsvaret informerer: "NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 vil sette sitt preg på store deler av Sørøst- og Midt-Norge til høsten. Militær trafikk og øvingsaktivitet vil påvirke framkommeligheten på veiene i flere områder"

Les mer om øvelsen og hvordan den påvirker trafikken i ditt distrikt: https://forsvaret.no/fakta/aktivitet/ovelser/trident-juncture/befolkning

 

NATO's exercise Trident Juncture 2018

These days, major military columns arrive throughout the country and we will experience military vehicles that travel on the roads for almost four months.

This will affect the traffic in periods and result in reduced accessibility and delays.

Read more about the exercise: https://forsvaret.no/en/exercise-and-operations/exercises/nato-exercise-2018

10. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (38)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

Normal trafikk

10.09.2018 klokken 0711 - Oppdatert kl 10:00 -

Alle våre trafikker går som normalt.

 *****

Normal traffic.

10. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (48)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

Forsinkelser grunnet veiarbeid på Østlandet

07.09.2018 klokken 07.03 Oppdatert klokken 10.00 Oppdatert klokken 15.00

Mandag 3. september starter oppgraderingen av Nordbytunnelen.

Kjøremønstret følger samme system som ved stengingen i fjor, hvor rushtrafikken inn og ut av Oslo ledes inn i det åpne tunnelløpet, mens motgående trafikk ledes inn på fv. 156 Nessetveien.

- Stengeperioden i år er tre uker kortere enn i fjor, ti uker, mot tretten i fjor, sier seksjonsleder for tunnelrehabilitering i Akershus, Marita Birkeland. – Likevel blir dette en betydelig belastning på veinettet ikke minst i Ås kommune, og vi oppfordrer spesielt de som reiser mot rushretningen til å vurdere om de kan reise kollektivt, samkjøre eller se om de kan reise på et annet tidspunkt.

Dette vil medføre forsinkelser på trafikk inn og ut av Oslo, til utgangen av november.

********

Delays due to roadworks in eastern central of Norway

Monday September 3,  starts the upgrade of the Nordbytunnel.

The driving pattern follows the same system as at the closure last year, where rush traffic in and out of Oslo is led into the open tunnel race, while reverse traffic is directed to fv. 156 Nessetveien.
"The closing period this year is three weeks shorter than last year, ten weeks, against the thirteen last year," says section head for tunnel rehabilitat

7. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (43)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

Oppdatering togforsinkelser til Bergen og Stavanger

06.09.2018 klokken 10.00 Oppdatert klokken 15.00

Togselskapene melder om at jernbanen mellom Drammen og Asker er stengt for trafikk. Dette fører til store forsinkelser på tog fra Oslo til Bergen og fra Oslo til Stavanger.

Vi beklager eventuelle ulemper dette vil medføre våre kunder.

*****

The train companies has reported that train from Oslo to Bergen and Oslo to Stavanger are delayed due closed railroad between Drammen and Asker.

6. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (41)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
RSS
First567891011121314Last
Alle driftsmeldinger
Trafikkmeldinger eksterne