X
GO
en-USnb-NO

Schenker kundesenter

 

 


Forsinkelse til Narvik.

240918 Klokken 1000 Oppdatert Klokken 1500

Togselskapene melder om forsinkelse på tog til Narvik grunnet feil på infrastruktur etter orkanen Knud samt lokhavari. Dette vil få konsekvenser for distribusjon i Narvik, Lofoten, Harstad, Finnsnes og Indre Troms.

 

Vi beklager eventuelle ulemper dette vil medføre våre kunder.

 

*****

Delay on train to Narvik due to infrastructure. This will affect distribution in Narvik, Lofoten, Harstad, Finnsnes and Indre Troms.

24. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (31)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

Banearbeid NRE - uke 39

24.09.18 kl. 07.05

Grunnet banearbeid og vedlikehold i Sverige i uke 39, vil det denne uken bli endrede rutetider på NRE-togene i retning Alnabru-Narvik. Det vil dog ikke være noen endring av rutetider på de sørgående togene.

Vi henstiller til våre kunder om å sikre tidlig innlevering av gods, slik at så mye som mulig av godset kan gå med de tidlige togene.
 

Mandag 24.09.18
Tog 91914 Alnabru – Narvik, lastefrist 13:00, lossetid tirsdag 22:15
Tog 91902 Alnabru – Narvik, lastefrist 16:00, lossetid tirsdag 23:50
Tog 41962 Alnabru – Narvik, lastefrist 20:45, lossetid onsdag 07:30
 
Tirsdag 25.09.18
Tog 91914 Alnabru – Narvik, lastefrist 12:00, lossetid onsdag 22:15
Tog 91902 Alnabru – Narvik, lastefrist 17:00, lossetid onsdag 23:50
Tog 41962 Alnabru – Narvik, lastefrist 20:45, lossetid torsdag 07:30
 
Onsdag 26.09.18
Tog 91914 Alnabru – Narvik, lastefrist 13:00, lossetid torsdag 22:15
Tog 91902 Alnabru – Narvik, lastefrist 17:00, lossetid torsdag 23:50
Tog 41962 Alnabru – Narvik, lastefrist 20:45, lossetid fredag 07:30

********************

Track upgrades and maintenance NRE - Week 39

 

Dear Customer,


Due to track upgrades and maintenance in Sweden in week 39, there will be changed timetables on the NRE trains from Alnabru to Narvik. However, there will be no change of timetables for the southbound trains.

We recommend our customers to deliver all goods early, to make sure as much of it as possible will be shipped on early trains.
 

Monday 24.09.18
Train 91914 Alnabru - Narvik, deadline/loading 13:00, unloading Tuesday 22:15
Train 91902 Alnabru - Narvik, deadline/loading 16:00, unloading Tuesday 23:50
Train 41962 Alnabru - Narvik, deadline/loading 20:45, unloading Wednesday 07:30
 
Tuesday 25.09.18
Train 91914 Alnabru - Narvik, deadline/loading 12:00, unloading Wednesday 22:15
Train 91902 Alnabru - Narvik, deadline/loading 17:00, unloading Wednesday 23:50
Train 41962 Alnabru - Narvik, deadline/loading 20:45, unloading Thursday 07:30
 
Wednesday 26.09.18
Train 91914 Alnabru - Narvik, deadline/loading 13:00, unloading Thursday 22:15
Train 91902 Alnabru - Narvik, deadline/loading 17:00, unloading Thursday 23:50
Train 41962 Alnabru - Narvik, deadline/loading 20:45, unloading Friday 07:30

24. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (29)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

Togforsinkelser Stavanger

21.09.2018 klokken 1000 Oppdatert klokken 1500

Togselskapene melder om at tog til Stavanger er forsinket på grunn av driftsforstyrrelser. Dette fører til konsekvenser for distribusjonen.

Vi beklager eventuelle ulemper dette vil medføre våre kunder.

*****

The train companies report that trains to Stavanger are delayed due to infrastructure. This will affect todays distribution.

21. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (32)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

NATO-øvelsen Trident Juncture 2018

21.09.2018 klokken 0713

I disse dager ankommer store militære kolonner hele landet og vi vil oppleve militært kjøretøy som ferdes på veiene under hele øvelsen som vil vare i nesten fire måneder.

Dette vil påvirke trafikkbildet i perioder og medføre redusert fremkommelighet og forsinkelser. Øvelsen vil medføre perioder med køer.

Forsvaret informerer: "NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 vil sette sitt preg på store deler av Sørøst- og Midt-Norge til høsten. Militær trafikk og øvingsaktivitet vil påvirke framkommeligheten på veiene i flere områder"

Les mer om øvelsen og hvordan den påvirker trafikken i ditt distrikt: https://forsvaret.no/fakta/aktivitet/ovelser/trident-juncture/befolkning

*****

NATO's exercise Trident Juncture 2018

These days, major military columns arrive throughout the country and we will experience military vehicles that travel on the roads for almost four months.

This will affect the traffic in periods and result in reduced accessibility and delays.

Read more about the exercise: https://forsvaret.no/en/exercise-and-operations/exercises/nato-exercise-2018

21. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (35)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

Forsinkelse Bergensbanen

20.09.2018 klokken 0758 Oppdatert klokken 1000 Oppdatert klokken 1500

Togselskapene melder om at Bergensbanen har vært stengt i natt pga. Strømstans i forbindelsen med uvær.  Dette medfører forsinkelser i dagens distribusjon.

Vi beklager eventuelle ulemper dette vil medføre våre kunder.

*****

Bergensbanen has been closed due to infrastructure. This will affect todays distribution.

20. september 2018/Author: Schenker Driftsmelding/Number of views (93)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
RSS
12345678910Last
Alle driftsmeldinger
Trafikkmeldinger eksterne