|  Logg inn


 

Magasinet
Kontakt oss

Redaktør:
Einar Spurkeland
Telefon: 22 72 74 44
Epost: einar.spurkeland@dbschenker.com

Annonsebestilling:
Trine Johannessen
Telefon:  +47 66 82 21 38
Mobil:    +47 95 89 29 38
trine@bjorgu.no


Abonnement:
Laila Olsen, telefon 07500, e-post: laila.olsen@dbschenker.com

Utgiver: Schenker AS
 

Nyheter

18. juni 2015

Lastebiler raskere enn godstog

VG har satt søkelys på godstrafikken med jernbanen og har intervjuet en rekke fagpersoner - også oss i DB Schenker.

12. juni 2015

Lastebilfrakt blir dyrere

Krav til vinterdekk og autopass-brikke for bomstasjoner i Norge og mer kontroll av lastebiltransporten fører til høyere kostnader i Norge.

4. juni 2015

Statens vegvesens skiltansvar begrenser seg til riksvegnettet.

Det er skiltet til Alnabruterminalen via Nedre Kalbakkvei og Alfasetveien, men ikke fra syd mot Schenketerminalen.

18. mai 2015

Personbilfrie vareleveringsplasser

Bymiljøetaten i Oslo vil samarbeid med godssjåførene.

20. april 2015

Jesper Skjærris ny Head of Landtransport

Jesper Skjærris (50) er fra 23. april 2015 tilsatt som ny Head of Landtransport i Norge.

7. april 2015

DB Schenker multimodal Eurohub

DB Schenker UK: Ny mulitmodal godsterminal i Barking, London åpner sommeren 2015.

23. mars 2015

Jernbaneterminalene konkurranseutsettes

Jernbaneverket ønsker konkurranse på godsterminalene.

16. mars 2015

1 av 4 godstog i Sverige forsinket

En rapport fra Trafikverket viser at hvert fjerde godstog i Sverige var forsinket i februat 2015.
12345678910 Sist
 

 

Trial Version, Powered By DNNSmart