X
GO
en-USnb-NO

Bestill magasinet

Logistikk Nettverk er et fagblad for logistikk- og transportindustrien.

Opplag: 6000 eks fire nummer pr år: mars - juni - september - november. 30 000 lesere pr utgave. Bladet sendes til bekreftede mottakere.

Redaksjonell profil: Bladet inneholder artikler om landtransport, sjø- og flyfrakt samt logistikkøsninger nasjonalt og internasjonalt. Logistikk Nettverk distribueres til kunder, samarbeidspartnere, transportører, sjåfører, myndigheter, opinionen og media. 

Redaktør: 
Einar Spurkeland
Telefon: 22 72 74 44 
Epost: einar.spurkeland@dbschenker.com

Annonsebestilling:
Trine Johannesen
mobil 955 929 38
trine@bjorgu.no 

Abonnement: 
Laila Olsen, telefon 07500, e-post: laila.olsen@dbschenker.com

 

Utgiver: Schenker AS