X
GO
en-USnb-NO

Annonsering


Ta kontakt for annonsebestilling. Eller send inn materiell. Vi kan ta de vanligste filformatene (Tiff, PDF, Jpeg, etc). Be gjerne om spesialplassering.

Mediaplan 2018(NO)

Annonsebestilling:

Arnt Erik Isaksen. Mobil: + 47 411 61 619. E-post: arnt.erik.isaksen@flexkonsult.no

 

I Logistikk Nettverk vil annonsørene nyte godt av at hver utgave har lang levetid og benyttes som kilde til kunnskap for fagfolk i bransjen, beslutningstagere og andre som påvirker transportvalgene. Vi har kjøpesterke lesere som gjerne tar de endelige valgene med hensyn til hvilke transportmidler som skal kjøpes for intern og ekstern transport. Over 6000 lesebekreftede mottakere av bladet.

Produktannonser: Lastebiler, varebiler, drivstoff, trucker, terminalutstyr, uniformer, IT, kurs/opplæring, konsulenttjenester, forsikring, finansiering, forpleining, overnatting, servicetjenester, paller, containere, kraner, lastbærere, lasthåndteringsutstyr, faglitteratur osv.

Profileringsannonser: Produkt- og tjenesteleverandører til logistikk- og transportindustrien. 

Utgiver: Schenker AS – www.dbschenker.no
Telefon: 07500
Redaktør: Einar Spurkeland, telefon: 971 39 905 – e-post: einar.spurkeland@dbschenker.com
Abonnement: Laila Olsen, telefon 07500, e-post: laila.olsen@dbschenker.com